nag_pod2.gif
pudlo.jpg
Szkoła jazdy prowadzi wykłady w oparciu o aktualne programy komputerowe "Wademekum Wykładowcy"
wyk_x2m.jpg

Nauka Jazdy

Sala własna, ilość miejsc w sali: 50
Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.
Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora 28", magnetowidu, odtwarzacza DVD.
Szkoła jazdy PIRAT Dysponuje własnymi materiałami dydaktycznymi. Pomoce naukowe to dla kursanta ważna sprawa, rozumiejąc ten problem, każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów do nauki, min: Podręcznik Kierowcy, Kodeks Drogowy, Testy, Zeszyt-Notatnik oraz płytę CD Indywidualni, chętni mogą otrzymać dodatkowo program komputerowy Encyklopedia Ruchu Drogowego.
teoria_2.jpg
Nasza szkoła jazdy posiada program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV, jak również poprzez projektor na ekran.
Teoretyczna nauka jazdy odbywa się na 15 stanowiskach komputerowych z programem do rozwiązywania testów (egzamin wewnętrzny) oraz z możliwością indywidualnej nauki przepisów, z dostępem do Internetu.
Ponadto w sali wykładowej zapewniamy palarnię w pomieszczeniu obok oraz dostęp do WC. Praktyczna nauka jazdy odbywa się na placu manewrowym w Poznaniu, identycznym jak na egzaminie państwowym. Wykłady odbywają się w Dom Kultury Wierzbak na ul.Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.
teoria_3.jpg
teoria_3.jpg
© 2019www.firma-pirat.pl Poznań ul. Zorza 25/3, tel. 501-460-470

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!